Foreningen

Foreningen “Bregninge Sognegaard

Bregninge Sognegaard er en forening, drevet af en bestyrelse valgt blandt medlemmer af Bregninge Sognegaard.
Foreningen har kun et formål: At drive Bregninge Sognegaard.
Bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet.
Bregninge Sognegaard har pt. ca. 130 medlemmer.

Efter sidste generalforsamling 25/2 2021 blev bestyrelsen sammensat således:

Annette Degn
Carsten Møller Nielsen
Kurt-R. Christensen
Mathilde Nielsen
Pernille Herløv
Mette Thygesen
Birgit Vettermann
62 58 18 10 – Formand
62 58 10 57 – Kasserer
62 58 18 00 – Næstformand
62 58 10 57 – Sekretær
26 17 12 69 – Airbnb lejlighed
29 60 33 50
0049 15 22 52 00 513

Vedtægter

Bliv medlem:
Indbetal:
125 kr. for enkeltpersoner.
250 kr. for husstande.
til vor konto hos:
Fionia Bank, Ærøskøbing afdeling.
Kontonr: 0847- 0000248924
Medlemsperiode: 1/5 – 30/4