Udlejning

Bregninge Sognegaard råder over en stor sal med plads til ca. 100-120 personer
og en lille sal med plads til ca. 50-60 personer.
Salene ligger i forlængelse af hinanden.
Det er muligt at opdele den store sal ved hjælp af et forhæng.
Dette giver mulighed for mange spændende indretninger af lokalerne.

Bregninge Sognegaard kan, om nødvendigt, skabe kontakt til alt nødvendigt
personale i forbindelse med arrangementer.

Inventarliste:
Borde og stole til ca. 150 personer.
Service til ca. 100 personer.
Bar-arrangement.
Køkken med alt nødvendigt udstyr.
Industri-opvaskemaskine. 60/90/120 sek./opvask.
Terrasse med havemøbler.
Depot med fryser, vaser og lysestager.
Rengøringsartikler.
Ekstra service af ældre dato.

Elbelastning: Max 50 amp. til køkken og sale.

Ved lejemål skal lejer selv medbringe:
Duge, håndklæder, viskestykker, karklude og affaldssække.
Bregninge Sognegaard tilbyder udlejning af håndklæder og viskestykker.

Aflevering af lokaler:
Køkken:
Ovne, komfurer, køleskab og andre anvendte maskiner rengøres.
Benyttet service vaskes op, og sættes på plads i de anviste skabe.
Vær specielt opmærksom på vanddråber i glas.
Rens filteret i opvaskemaskine, og kør opvaskemaskinens rense/vaskeprogram.
Følg anvisningen på opslagstavle eller i betjeningsvejledningen.

Sale:
Borde aftørres med fugtig klud.
Borde, stole og ovale bordplader placeres, hvor de blev hentet.
Dvs. borde og stole samlet ved gavlen og ovale bordplader i lageret.
Såfremt der er anvendt ikke-polstrede stole sættes disse på plads i lageret.
I lille sal placeres stole (med ben i vejret) på bordene.

El og varme:
Der lukkes for alle anvendte strøm- og varmekilder overalt.

Aflåsning:
Indgang til køkken og alle indgange til forsamlingshuset aflåses.

Bregninge Sognegaard forbeholder sig ret til at opkræve ekstra-leje, såfremt
ovenstående ikke overholdes.

Øvrige oplysninger forefindes i Bregninge Sognegaards informationsfolder.
Folderen er placeret i garderoben.

Slutrengøring foretages af Bregninge Sognegaard, og er inkluderet i
lejeprisen.

Ansvar:
Lejeren er ansvarlig for Bregninge Sognegaard, og hæfter for eventuelle
beskadigelser på bygninger samt tilhørende inventar i tidsrummet for
lejemålet.

Skader på bygninger samt beskadiget inventar erstattes efter regning.

Betaling for ødelagt service afregnes sammen med lejen.

I forbindelse med lejemålet vil der blive udfærdiget en lejekontrakt.

Bregninge Sognegaard forbeholder sig ret til at lukke arrangementer, der
anvendes til andre formål, end de i lejekontrakten beskrevne.
Ved lukning refunderes lejeudgiften ikke.

Lejepriser i 2023:

Lille sal:
Store sal:
Møder m.v.:
3.000 kr.
4.000 kr.
efter aftale.

Rygeregler

Ikke medlemmer betaler yderligere 250 kr.

Al henvendelse vedrørende udlejning til arrangementer rettes til:

Annette Degn – tlf: 29 92 65 82