Bregninge Sognegaard
Danmarks bedst beliggende forsamlingshus
Et enestående tilbud til Bregninge og opland.

Bregninge kan blive Danmarks første
"Blomstrende landsby"

Kom og hør nærmere fredag d. 15 maj kl. 19
på Bregninge Sognegaard
For første gang i Danmark vil man udmærke en landsby, der både er
attraktiv, velfungerende og udviklende. Netop Bregninge er kommet i
søgelyset som den første landsby.

Dette kan betyde, at Bregninge KAN blive kåret som blomstrende
landsby i september/oktober 2009.
Der vil i forbindelse med kåringen følge en del opmærksomhed for
Bregninge og Ærø med besøg af ministre og royale samt et stort
presseopbud.

Dette kan kun blive til noget, hvis byen bakker helhjertet op om pro-
jektet, og derfor kommer til det orienterende møde d. 15. maj, hvor
formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Carsten Blomberg Hansen
kommer og møder os Bregninge borgere for første gang.

Hvis vi er nok, som vil det her, kan vi overbevise ham om, at vi i
Bregninge selvfølgelig skal have denne unikke mulighed, for at blive
den første "Blomstrende landsby" i Danmark.

Vi byder på kaffe og kage samt underholdning, hvor bandet Apollo vil
spille.

At blive "Blomstrende landsby" kan betyde et bedre kendskab til
naboer og større sammenhold - flere fælles aktiviteter i byen - øget
interesse for tilflytning til byen - højere huspriser m.m.

Ved mødet vil du/i kunne møde initiativtagerne bag projektet:

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd Carsten Blomberg Hansen

Ærø Turist og Erhvervskontor
v/ Maja Wenzel Ørum-Nielsen og Carl Jørgen Heide

Bregninge Sognegaard

Bregninge Menighedsråd

"Bregninge Rundt" gruppen

Gerne tilmelding til Janni Bidstrup tlf: 51 35 77 36
Hvis du har glemt det, så kom alligevel, vi har stole nok.

Vi glæder os til at se jer

(Ovenstående tekst taget fra den husstandsomdelte flyer)