Bregninge Sognegaard
Danmarks bedst beliggende forsamlingshus
Bregninge Sognegaard afholder generalforsamling:

Torsdag d. 3/3 2010 kl. 19 på Bregninge Sognegaard.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formand aflægger beretning.
3. Kasserer fremlægger regnskabet.
4. Valg til bestyrelsen.
5. Fastsættelse af årskontingent for medlemmer.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en bid brød.