Bregninge Sognegaard
Danmarks bedst beliggende forsamlingshus
Stoleprojektet:
Bregninge Sognegaard begyndte i foråret 2007 med planerne omkring
udskiftning af stolene i den store sal.
Planerne er nu blevet realiseret.
Stolene blev leveret d. 29/11 2007.
Projektet er gjort muligt udelukkende vha. midler modtaget på
ansøgninger.

Nedeunder er listet alle, der har ydet bidrag til stoleprojektet:
Bidrag på 49.000 kr.
Ærø Brand Fonden med bidrag på 10.000 kr.
Bidrag på 5.000 kr.
Bregninge Sognegaard takker for alle
modtagne bidrag.
Der er til Bregninge Sognegaard indkøbt 100 stole.
Danske Bank Fyns Fond med bidrag på 5.000 kr.