Bregninge Sognegaard
Danmarks bedst beliggende forsamlingshus
Foreningen "Bregninge Sognegaard"

Bregninge Sognegaard er en forening, drevet af en bestyrelse valgt blandt
medlemmer af Bregninge Sognegaard.
Foreningen har kun et formål: At drive Bregninge Sognegaard.
Bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet.
Bregninge Sognegaard har pt. ca. 130 medlemmer.

Efter sidste generalforsamling 3/3 2010 blev bestyrelsen sammensat således:
Annette Degn
Carsten Møller Nielsen
Kurt-R. Christensen
Mathilde Nielsen
Minna Henriksen
Peder K. Jørgensen
Alex Suszkiewicz
62 58 18 10
62 58 10 57 - Kasserer
62 58 18 00 - Næstformand
62 58 10 57 - Sekretær
62 58 19 95
62 52 16 16 - Formand
24 98 92 18
Bliv medlem:
Indbetal:
100 kr. for enkeltpersoner.
150 kr. for husstande.
til vor konto hos:
Fionia Bank, Ærøskøbing afdeling.
Kontonr: 0855-0810003812
Medlemsperiode: 1/5 - 30/4